Metaverse

Realy Metaverse (REAL) – Beta Testing Thế Giới METAVERSE LIVE-TO-EARN Sắp Ra Mắt Trong Quý 2

Rate this postREALY METAVERSE LÀ GÌ? LIVE-TO-EARN TRONG THẾ GIỚI ẢO

#RealyMetaverse là một nền tảng Live-to-Earn Metaverse đầu tiên trên hệ sinh thái Solana, hay còn gọi là thành phố thực tế ảo KOOOLA, là một sản phẩm trò chơi siêu thực tế theo phong cách AAA Metaverse.

Dễ hình dung hơn, mô hình của #REALY tương đối giống với trò chơi SIM CITY và THE SIM, hai game khá nổi tiếng về việc giả lập cuộc sống của con người.

4 Keypoint giúp cho REALY trở nên khác biệt hơn so với các đối thủ khác trên thị trường:

1/ Tích hợp sản phẩm/vật phẩm trong thế giới thực với thế giới ảo
2/ ”Online Forever” Avatar
3/ Live-to-Earn
4/ KOOLA CITY DAO

Ngoài ra, REALY METAVERSE còn được sự đầu tư từ các quỹ lớn và uy tín trong ngành crypto như Alameda Research, Three Arrow Capitals, Multicoin Capitals,…

source

mila

Mila doesn’t only cover Blockchain and crypto, but she does focus the bulk of her writing efforts on this emerging technology and how it is impacting not just US markets, but global markets too. From the British Virgin Islands to China, her reporting leaves no global crypto stone unturned. Her tenacity and candid opinions on the impacts of crypto and Blockchain have made her a leading voice in the industry and a top source of truth to the curious masses.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button